WITRYNA WYKONANA W RAMACH PROJEKTU

"Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce", współfinansowanego w ramach Instrumentu finansowanego na rzecz Środowiska (ENV.E.3. - LIFE - Przyroda_ ze środków LIFE+ (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 28.07.2014 r. nr LIFE13NAT/PL/000010) oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 16.07.2014 r. nr 478/2014/Wn-16/OP-RE-LF/D)."
 
 
 
 
 
 
 

Dzika zagroda

Projekt „Budowa zagrody pokazowej żubrów w gminie Mirosławiec” został opracowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze i w 2012 r. uzyskał dotację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację. Inwestycja była prowadzona w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W lutym 2013 r. został ukończony projekt budowlany i wydane zostało pozwolenie na budowę. Obecnie wszystkie obiekty budowlane i kwatery dla żubrów są gotowe. Jest to przedsięwzięcie o całkowitej wartości 1 100 000 złotych, z czego 825 000 sfinansowało RPOWZ, a 130000 WFOŚiGW w Szczecinie.  Celem projektu było utworzenie zagrody zamkniętej dla żubrów z kompletnym zapleczem do jej obsługi w Jabłonowie, w gminie Mirosławiec. W ramach dotacji uzyskanej na realizację projektu POIŚ.05.01.00-00-399/12 „Zabezpieczenie populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce przed presją turystyczną.”  zagroda zostanie powiększona o przeszło 6 ha (obecnie zostało wykupione 5, 5 ha gruntów) i zostanie wyposażona w wieżę obserwacyjną o wysokości 9 m oraz 100 m nadziemną kładkę, biegnącą 3 m nad ziemią od kompleksu obsługi żubrów do wieży obserwacyjnej oraz skrzydło dydaktyczne kompleksu obsługi żubrów.

Podziel się na:
  • RSS