WITRYNA WYKONANA W RAMACH PROJEKTU

"Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce", współfinansowanego w ramach Instrumentu finansowanego na rzecz Środowiska (ENV.E.3. - LIFE - Przyroda_ ze środków LIFE+ (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 28.07.2014 r. nr LIFE13NAT/PL/000010) oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 16.07.2014 r. nr 478/2014/Wn-16/OP-RE-LF/D)."
 
 
 
 
 
 
 

Historia wolnych żubrów

Historia powstania wolnościowego stada żubrów w Polsce północno-zachodniej

Pierwsze wolne stado żubrów na Pomorzu Zachodnim zostało utworzone 29 lutego 1980 r. przez prof. dr hab. Ryszarda Graczyka. Cztery byki i cztery krowy linii nizinnej zostały wówczas sprowadzone z Puszczy Białowieskiej i przesiedlone do zagrody adaptacyjnej o powierzchni ok. 50 ha, zlokalizowanej na terenie Nadleśnictwa Wałcz, niedaleko miejscowości Ostrowiec. Przebywały w niej ok. 5 miesięcy, po czym zostały wypuszczone na wolność. Mniej więcej 10 lat od sprowadzenia, żubry stopniowo przeniosły się na teren Nadleśnictwa Mirosławiec, gdzie przebywają do dzisiaj, okresowo wędrując do nadleśnictw sąsiednich. Przez ćwierć wieku stado funkcjonowało bez „dolewu świeżej krwi”, wskutek czego obniżyła się rozrodczość i wzrósł średni wiek osobników. Jesienią 2005 r. stado zostało zasilone kolejnymi 8 żubrami linii nizinnej w ramach projektu „Ochrona czynna żubrów w województwie zachodniopomorskim” co miało na celu podniesienie różnorodności genetycznej stada. „Dolew krwi” poprawił niski przyrost notowany w latach 2003-2005 i powstrzymał regres liczebny. Stopniowo liczebność stada zaczęła wzrastać, z roku na rok powiększając się o kilka nowych cielaków. W 2005 roku stado liczyło 22 osobniki, w 2006 roku już 30 a w 2010 aż 55. W roku 2013 naliczono 78 żubrów, w tym 14 cieląt.

Od 2005 r. ochroną czynną i monitoringiem populacji wolnych żubrów w województwie zachodniopomorskim zajmuje się Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze (organizacja pozarządowa pożytku publicznego), w ramach specjalnie utworzonej grupy roboczej Żubry Zachodniopomorskie. Od 2008 r. prowadzony jest stały monitoring stad z użyciem telemetrii GPS (około 20% zwierząt nosi obroże telemetryczne GPS/GSM/VHF), która dostarcza ważnych informacji o zachowaniach żubrów, jak również pozwala na bieżąco zarządzać populacją – np. przepłaszać zwierzęta z upraw rolnych, w których mogą wyrządzić szkody.

Zimą stada są dokarmiane w specjalnie budowanych paśnikach, ma to na celu podniesienie kondycji zwierząt, sterowanie ruchem stad i poprawę bazy żerowej, co w konsekwencji ogranicza szkody w lasach i uprawach rolnych.

Podziel się na:
  • RSS